Письма незнакомке: Книга: «Письма незнакомке» — Андре Моруа. Купить книгу, читать рецензии | Lettres A L’Inconnue | ISBN 978-5-17-086728-8

Содержание

Письма незнакомке by André Maurois

İlk adı Emil Salomon Vilhelm Herzoq olan Andre Morua’nın(1885-1967) 1956-cı ildə nəşr edilən «Yad qadına məktublar»əsəri.

Siz varsınız,mövcudsunuz,eyni zamanda da yoxsunuz,mövcud deyilsiniz.

Bəli,bizim kumirimiz gözəl ayaqlara da malik olmalıdır,bütün başqa şeylərə də,çünki biz bədənsiz ilahələrin parıltısından yoruluruq.

«Başqalarının xoşuna gəlmək üçün onların ürəyinə yatan və onları məşğul edən məsələlərdən danışmaq lazımdır;gərək əhəmiyyətsiz şeylər barədəki mübahisələrdən vaz keçəsən,nadir hallarda nəsə soruşasan və heç bir halda onlardan ağıllı olduğun barədə şübhələnmələrinə əsas verməyəsən».

«Hər cür haqlı irad adama toxunur»,- Stendal belə deyirdi.

Sevgi məsələsində kişi hərbə yox,sülhə can atır.

» Gündəlik alışıb-sönən zərifliklərin miqdarı müəyyən hüdudlara malikdir «.

İnsan təzadlardan hörülüb.Gah qabarma,gah çəkilmə. » O,daimi olaraq həyəcan ürpəşməsindən darıxdırıcılığın donuqluğuna keçməyə məhkumdur «,- Volter deyir.

Bəşəriyyət heç də düşünüldüyü qədər çox deyil,ünumiyyətlə az dəyişir.O,dəniz kimidir:üstü coşur,təlaş keçirir,ancaq insan qəlbinin girdabına yuvarlanmaq yetər ki,vacib hissiyyatların dəyişməzliyinin şahidi olasan.

» Sevmək — sonradan zərurətə,inadkar istəyə,beyindən çıxmayan zəhlətökən ideyaya qədər böyüyüb artan hansısa imkan haqqında fikirləşərkən keçirdiyin həyəcan deməkdir».

» Məhəbbətin ən böyük möcüzəsi ondan ibarətdir ki,o adamı naz-qəmzədən sağaldır».

Geri çəkilərək rəqibi şirnikləndirmək — təcrübədən keçirilmiş qədim hərbi biclik.

Söhbət kişidən,ya qadından,sevgidən,ya siyasətdən getsin-fərqi yoxdur,bu dünyada həm də darıxmağı bacaran uğur qazanır.

Xoş təsadüfün iki dəfə təqdim olunması çox nadir hadisədir.

Sərbəstlik — nisbi anlayışdır.Bir xalq çılpaq bədənə təmkinlə yanaşır,o biri xalq-yox.

Çılpaqlıq idarəolunmaz emosiyaları qıcıqlandırıb oyadır,abırlı geyimlər isə bu emosiyaları sakitləşdirir.

Dünyada hər şey hərəkətdədir,o cümlədən vaxt da;elə bir zaman yetişir ki,adam onu ilk gəncliyin həmişəlik olaraq ötüb-köçməsi barədə xəbərdar edən tutqun sərhədi hiss edir.

Lap kiminsə həyatı nə qədər yaxşı təmin olunsa belə,yenə dəxli yoxdur,gənclikdə arzu edilənlə sonradan əldə olunan arasında kəskin fərq mütləq mövcuddur.Bizlərdən heç birimiz seçdiyimiz yolla axıradək tərəddüdsüz və yoldan sapmadan addımlamağı bacarmırıq.Qaz molekulu saysız-hesabsız təkanların təsiri altında öz trayektoriyasını hər an necə dəyişirsə,adamlar da daim təsadüflərin təsirini hiss edirlər.

» Sənət sonsuzdur,ömür qısa «.

Uyğunsuzluq — iki insanın heç cür razılığa gələ bilmədiyi və deməli,birlikdə yaşamağı bacarmadıqları bir vəziyyətə gətirib çıxaran xarakter və temperament ziddiyyətidir.

» Sevən adam öz daxili «mən»ini o dünyaya göndərir və bu dünyanın parıltısını görməyə ümid edir.Həqiqi məhəbbət iki nəfəri birləşdirir və bu adamlardan biri digərini özündən yuxarı qoymağı bacarmalıdır «.Hə,sən nəinki o biri adamı qəbul etməlisən,həm də onu özündən yuxarı qoymalısan. » Məhəbbətin tükənməsi kədərlidir,çünki bəyəm sevmək o demək deyilmi ki,tədricən dəyərini itirən şeyin üzərində getdikcə daha çox əsəsən?»

» Məhəbbət ötəridir,o nikahla başa çatır.İzdivacda məhəbbətdən yalnız kal meyvənin dadı qalır».

Xoşbəxtlik yaz fəsli kimi öz simasını hər gün dəyişir.

Yaxşı şərabı xoşlamaq olar,amma daha onunla günaşırı ağız yaxalamaq nətə lazımdır…

» Tapmaq yox,tapdığını öz nailiyyətinə çevirmək vacibdir»,- Valeri belə deyirdi.

…yalnız bütün ömrün boyu yaşamaq istədiyin kitablarla «evlənmək» və yalnız onları almaq lazımdır.

Bədbinlik yoluxucudur.

Öz şəxsi heysiyyətinə heç bir zərər toxundurmadan qəbul etməyi bacardığın halda,həyatın sənə təklif etdiklərindən imtina etmək — sadəcə ağılsızlıqdır.Bəli,cavanlıqda məhəbbəti dərk etmək lazımdır ki,sevginin bizə bir daha bəxş olunmadığı yaşlı çağlarda onun faciəvi əzab və hiddətini öz üzərində hiss etməyəsən.Bəli,qocalıq üçün şöhrət qazanmaq lazımdır ki,ömrün axırlarında acı və miskin günlər keçirməyəsən.

» Əgər allahlar sənə tezliklə uğur göndərəcəksə,onda günü-o gözəli tez ovla,qisməti də qaçırtma».

Bir çox uğursuz talelərin səbəbi — düzgün olmayan tərbiyədir.

» Mənim qardaşlarım,sərt olacağıq » — Niysşe deyir.Filosofa kiçij bir düzəliş edək: » Mənim qardaşlarım,sərt olmağı bacaraq «; ifadə o qədər gözəl səslənməsə də,əvəzində daha insani olacaq.

» Hər şeyi anlamaq — hər şeyi bağışlamaq deməkdir «.Bu,təhlükəli şeydir.Bəşəriyyəti müharibə ilə təhdid edən hərəkəti cavabsız qoymaq və bu davranışa dözmək heç də sülhə xidmət etmək demək deyil.Burada da dəqiq müəyyənləşdirilmiş sərhədlər olmalıdır.

» Əgər Kleopatranın burnu qısa olsaydı,bütün dünya başqa cür olardı».Paskal

Birgə yemək yeyən adamlardan hansınınsa ehtiyatsızlıq edib cücənin qanadını atdığı köpək təzə yem dalınca mütləq onu yemləyən əlin üstünə necə qayıdırsa və pəncəsini irəli uzadaraq yalvarış dolu sümsük baxışlarla gözünü həmin adamın üzünə zilləyib durursa,qarşısındakının mülayim xasiyyətli,yumşaq xarakterli,ürəyiyuxa adam olduğunu aşkar edən xronofaq da öz tapıntısından eynən o cür insafsızcasına sui-istifadə edəcək.Suzin təmkininiz onda yeni həvəs oyadacaq-sizin yanınıza yenidən qayıtmaq,sizə yenidən yazmaq,zəhlənizi hər vasitə ilə tökmək həvəsi.

» Hanı o adam ki vaxtı heç olmasa,müəyyən qədər,lap az da olsa,qiymətləndirir,hər günün üstündə əsməyi bacarır və vaxtın onu anbaan ölümə yaxınlaşdırdığını dərk edir?..Biz həyatı sabaha saxladıqca,o ötüb keçir.Heç nə bizə vaxt qədər,vaxt dərəcəsində məxsus deyil;vaxt-bizimdir vı biz qarşımıza çıxan elə ilk adamaca imkan veririk ki,bizə məxsus olan bu yeganə və tezsovuşan var-dövlətimizi işğal etsin…»

Xoşxasiyyət qadın ərinin ən ağır günündə ona bir sığınacaqdır;daim narazı qadın isə » daim daman tavan » kimidir.Qıcıqlandırmağına qıcıqlandırır,amma müdafiə etmir.

» İnsanları olduqları kimi qəbul etmək kifayət deyil,onların o cür olmasını arzu etmək lazımdır — bax əsl məhəbbətin mahiyyəti budur».Bu deyim Alenə məxsusdur;o bizə son dərəcə ibrətamiz dərs verir.

İnsan güc-bəla ilə bir şeyə nail olan kimi dərhal ikincinin arxasınca qaçır.Ümumiyyətlə isə heç kəs mədəsinin tutumundan artıq yemək iqtidarında deyil.Həm də dostluq,sadiqlik,bir-birinə bağlılıq sadə mühitdə,iddiasız şəraitdə daha asanlıqla çiçəklənir,nəinki hakimiyyət sferasında.

…xoşbətlik məhz ondan ibarətdir ki,sevdiklərində heç bir dəyişiklik arzulamayasan.

İki sevən ürək bir olub indi,
İndən belə ayrı qalmaq çətindi,
Ah,Jülyetta,xatirələr yüz ildi
Artıq bizi birləşdirib,deyilmi?

İlk məhəbbət öz izlərini kişinin qəlbində bütün ömrü boyu yaşadır.

Məhəbbət — simptomları hər dəfə müxtəlif şəkildə üzə çıxan bir xəstəlikdir.

Sükan yalnız onda təsir göstərə bilər ki,qayıq suya buraxılmış olsun;suyun içində olsun.Qələmdən yapışmayınca yazmağı öyrənə bilməzsən.Bir çox işlərdə olduğu kimi,bu işdə də çox götür-qoy etmədən,uzun-uzadı düşünmədən suya atılmaq lazımdır.Yoxsa bütün ömrün boyu tərəddüd içində qalacaqsan.

» Tənbəllik — «lehinə» və «əleyhinə» olan hər bir şeyi hesaba vurmaqda,elə hey ölçüb-biçməkdədir;çünki götür-qoy etdiyin müddətdə bütün imkanlar bərabər görünür…Səhv etməyi,yıxılmağı və həm də bu vaxt təəccüblənməməyi bacarmaq lazımdır».

Biz bu yolu kədərlə adladıqca adladıq:
Beşik necə işıqlı!..Qəbir necə qaranlıq!..Doğulduq- qarşımızda uzun bir yol,tükənməz!
Böyüdük- nə yazıq ki,uşaqlıq geri dönməz.

Qocalıqda yanırıq gəncliyin ötdüyünə,
Öləndə də — həyatın ömürlük bitdiyinə!
Bəs hardadır səadət,harda? — sordum əlbəəl.
Onu sənə bəxş edən Tanrı idi,ay əfəl!

Xoşbəxtlik zahiri hadisələrdə deyil;xoşbəxtlik-onun toxunduğu adamların ürəyindədir…xoşbəxtlik;ona inamdadır.

Spinoza deyirdi: » Mən ondan yana razı deyiləm ki,mənə istidir,yox,mənə isti olduğundan yana mən razıyam».

Həyat — mübarizədir və bu mübarizəyə uşaqlıqdan hazırlaşmaq lazımdır.Yoldaşlar valideynlərdən daha yaxşı tərbiyə edirlər,çünki onlara acıma hissi xas deyil.

Uşağı tərbiyə etmək — onun ağlını və xasiyyətini yüksəltmək,deməli,onu mənəvi ucalığa aparmaqdır.

Başqaları üzərində ağalıq etməyə can atan adam həyatın adi sevinclərindən imtina etməyi bacarmalıdır.Rəhbər,ona nə qədər çətin də olsa,asketliyə,tərki-dünyalığa ehtiyac duyur.Adamlar onların maraq və əyləncələrini bölüşəni xoşlayır,amma beləsinə nadir halda hörmət qoyurlar.

Книга Письма незнакомке читать онлайн Андре Моруа

Андре Моруа. Письма незнакомке

 

Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасной – и лицом, и разумом. Я знал: Вы не замедлите возникнуть живой из грез моих, и станете читать мои послания, и отвечать на них, и говорить мне все, что жаждет услышать автор.

С первого же дня я придал вам определенный облик – облик редкостно красивой и юной женщины, которую я увидал в театре. Нет, не на сцене – в зале. Никто из тех, кто был со мною рядом, не знал ее. С тех пор вы обрели глаза и губы, голос и стать, но, как и подобает, по-прежнему остались незнакомкой.

В печати появились два-три моих письма, и я, как ожидал, стал получать от вас ответы. Здесь «вы» – лицо собирательное. Вас много разных незнакомок: Одна – наивная, другая – вздорная, а третья – шалунья и насмешница. Мне не терпелось затеять с вами переписку, однако я удержался: Вам надлежало оставаться всеми, нельзя было, чтоб вы стали одной.

Вы укоряете меня за сдержанность, за мой неизменный синтиментальный морализм. Но что поделаешь? И самый терпеливый из людей пребудет верным незнакомке лишь при том условии, что однажды она откроется ему. Мериме довольно быстро узнал о том, что его незнакомку зовут женни дакен, и вскоре ему позволили поцеловать ее прелестные ножки. Да, наш кумир должен иметь и ножки, и все остальное, ибо мы устаем от созерцания бестелесной богини.

Я обещал, что стану продолжать эту игру до той поры, пока буду черпать в ней удовольствие. Прошло больше года, я поставил точку в нашей переписке, возражений не последовало. Воображаемый разрыв совсем не труден. Я сохраню о вас чудесное, незамутненное воспоминание. Прощайте

 

А. М.

 

Об одной встрече

 

В тот вечер я был не один в «Комеди Франсез». «Давали всего-навсего Мольера», но с большим успехом. Владычица Ирана от души смеялась; Робер Кемп, казалось, блаженствовал; Поль Леото притягивал к себе взоры. Сидевшая рядом с нами дама шепнула мужу: «Скажу по телефону тетушке Клемансе, что видела Леото, она обрадуется».

Вы сидели впереди, закутавшись в песцовые меха, и, как во времена Мюссе, покачивалась предо мною подобранная «черная коса на дивной гибкой шее». В антракте вы нагнулись к подруге и оживленно спросили: «Как стать любимой?». Мне в свой черед захотелось нагнуться к вам и ответить словами одного из современников Мольера: «Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что приятно им и что занимает их, уклоняться от споров о предметах маловажных, редко задавать вопросы и ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно быть разумней.

Вот советы человека, знавшего людей! Да, если мы хотим, чтобы нас любили, нужно говорить с другими не о том, что занимает нас, а о том, что занимает их. А что занимает их? Они же сами. Мы никогда не наскучим женщине, коль станем говорить с нею о ее нраве и красоте, коль будем расспрашивать ее о детстве, о вкусах, о том, что ее печалит. Вы также никогда не наскучите мужчине, если попросите его рассказывать о себе самом. Сколько женщин снискали себе славу искусных слушательниц! Впрочем, и слушать-то нет нужды, достаточно лишь делать вид, будто слушаешь.

«Уклониться от споров о предметах маловажных». Доводы, излагаемые резким тоном, выводят собеседника из себя. Особенно когда правда на вашей стороне. «Всякое дельное замечание задевает», – говорил Стендаль. Вашему собеседнику, возможно, и придется признать неопровержимость ваших доводов, но он вам этого не простит вовеки. В любви мужчина стремится не к войне, а к миру. Блаженны нежные и кроткие женщины, их будут любить сильнее. Ничто так не выводит мужчину из себя, как агрессивность женщины. Амазонок обожествляют, но не обожают.

«Книжная полка». Андре Моруа «Письма незнакомке»

Психологический трактат в художественной форме

«Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасной – и лицом, и разумом», – пишет Андре Моруа, один из самых известных французских писателей XX века, блистательный мастер психологической прозы.

Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог – настоящее имя писателя – родился в 1885 году недалеко от Руана во Франции. Его отец имел фабрику и надеялся, что сын пойдет по проторённому пути. Действительно, он окончил лицей и даже поработал некоторое время рядом с отцом, который доверил ему руководящую должность.

Андре участвовал в Первой мировой войне, где был переводчиком. Под впечатлением от увиденного и пережитого Моруа стал писать. Именно в это время появился его первый роман. Во время Второй мировой Андре Моруа в 54 года записался добровольцем в армию. Был участником французского Сопротивления.

«Письма незнакомке» увидели свет в 1956 г. В романе автор раздумывает над поведением и нравами людей, взаимоотношениями мужчин и женщин, рассуждает о важном в жизни каждого человека. Этакий психологический поучительный трактат в художественной оболочке.
Андре Моруа обращает свои письма к женщине, но кто она — остается загадкой для читателя. Случайно увиденный женский силуэт в театральном партере, мелькнувшая где-то в сутолоке дня прекрасная дама — так появилась в воображении автора Незнакомка, которую писатель наставляет.

В одной из глав, под названием «Дивная музыка» он размышляет:

«Как мне мила деревня! Её покой. И эта тишина. Уверенность, что долгий летний день не будет безжалостно искромсан ни телефоном, ни посетителями. Вот оно, Вновь Обретённое время. В городах мы без сожаления расточаем свои немногие – бесценные и неповторимые – дни; мы упускаем из виду, что наша жизнь – всего лишь миг, и этот краткий миг необходимо сделать как можно более прекрасным и совершенным. Под этим кедром, под вековыми липами, перед картиной непрестанной жатвы, по вечерам под звездным небом минуты наконец обретают значение».

Андре Моруа «Письма незнакомке»

Давненько не читал я чужих писем…

Написанные в форме писем, эти эссе по сути своей являются нравственно-этическими и психолого-практическими советами на каждый день и на жизнь вперёд. Всего в книге содержится 56 писем, адресованных молодой (в основном молодой) незнакомой женщине. Как пишет в самом начале сам А.М., образ этой молодой незнакомой женщины в романе является собирательным и состоит из самых разных психологических разновидностей женщин Франции. Письма эти затрагивают 52 (если не ошибся в подсчётах) темы. Темы актуальные не только на момент написания романа (1956 г.), но и в гораздо более широком временнОм диапазоне. Если угодно, темы вечные, как вечна сама жизнь.

Более всего писем посвящено такой острой стороне жизни, как чувственная её составляющая. Конечно тут речь будет идти о любви и об отношениях между мужчинами и женщинами. Как привлечь мужское внимание и как вообще завоевать мужчину, как выстроить отношения в семье и как себя вести, если у супруга завелась любовница (не дай бог) или хотя бы просто симпатия. Об умении держать удар и об способности просто эмоционально держать себя в руках. Но и практическая, деловая и поведенческая стороны жизни тоже не обойдены вниманием Андре Моруа — мы читаем письма об отношении женщины в труду и к профессии, о личном достоинстве и самодостаточности. Можно долго перечислять список тем этих писем, но лучше читатель пусть сам прочтёт эти эссе.

Что можно сказать о стиле. Моруа и в самом деле удачно выдержал эпистолярность этих коротких рассказов, но особое внимание обращает присутствие в текстах некоего морализаторства и назидательности — автор порой почти напрямую буквально указывает читательнице как следует себя вести в том или ином случае. Думаю, что нужно попросту сделать скидку на время написания книги — середина 60-х совсем иное время, нежели спустя полвека и более.

Тем не менее, часть этих книжных советов вполне могут быть пригодными… вот только захочет ли кто теперь попробовать жить по книге, пусть даже и написанной классиком французской современной литературы…

Большой театр Беларуси — “Письма незнакомке”

– Габриель Форе, Клод Дебюсси, Франсис Пуленк… Романсы этих композиторов и даже некоторые вокальные циклы, которые нечасто можно услышать на камерной сцене, прозвучат в этот вечер. Безусловно, зрители услышат и музыку ХХ столетия. Кроме того, их ждет сюрприз, и не один… – говорит лауреат международных конкурсов, обладатель медали Франциска Скорины Татьяна Гаврилова. – Например, в программу мы включили романсы… Жоржа Бизе. Да-да! Гениальный автор всемирно известной «Кармен» создавал и небольшие песенные сочинения. Очень надеюсь, что публика не только откроет для себя новую музыку, но и что-то новое – в ней.

Наш вечер – это размышления о Женщине и ее ипостасях в жизни. Женщина молодая и в возрасте, девочка-подросток и женщина, ставшая мамой… Об этом и не только мы бы хотели поговорить посредством французской музыки – музыки очень теплой, нежной, лиричной и безумно красивой. Да, это не развлекательный концерт, но этот вечер, я надеюсь, подарит вам несказанное удовольствие от высокого искусства. Потому что французская музыка – необычная, своеобразная и ни на что не похожая. Она словно создана для того, чтобы натолкнуть человека на размышления – о жизни, красоте, любви…

Выступления в Камерном зале всегда особенные. Во-первых, это нагрузка профессиональная: для сольного концерта необходимо выучит немало нового материала, который надо донести до каждого зрителя. Во-вторых, это нагрузка психологическая: в малом зале ты ни за что не можешь скрыться – публика сидит прямо перед тобой. Поэтому работать приходится над каждой деталью, над мельчайшими нюансами и тончайшими оттенками. Причем каждый номер необходимо сделать по-разному. Это та работа, которую ты сам делаешь с удовольствием. И очень хочется, чтобы такое же наслаждение получили и зрители.

Всегда приятно видеть на подобных концертах молодежь. Значит, молодые люди интересуются не только популярной оперной классикой, но и интеллектуальной музыкой. А она не всегда такая уж и сложная, как кажется на первый взгляд. Но невероятно интересная!..

Остается добавить, что 31 января вместе с Татьяной Гавриловой на сцену выйдут: концертмейстер Жанна Варламова, Регина Саркисова (скрипка), Лариса Ласоцкая (флейта), Андрей Варламов (виолончель). Режиссер программы – Елена Медякова.

 

 

 

 

Письма незнакомке. Искусство беседы (Моруа Андре)

00:00 / 08:20

Письма незнакомке _01

05:01

Письма незнакомке _02

04:51

Письма незнакомке _03

05:31

Письма незнакомке _04

04:27

Письма незнакомке _05

04:06

Письма незнакомке _06

05:30

Письма незнакомке _07

03:56

Письма незнакомке _08

04:48

Письма незнакомке _09

04:55

Письма незнакомке _10

05:21

Письма незнакомке _11

04:37

Письма незнакомке _12

05:00

Письма незнакомке _13

04:46

Письма незнакомке _14

05:55

Письма незнакомке _15

03:57

Письма незнакомке _16

05:32

Письма незнакомке _17

05:53

Письма незнакомке _18

05:54

Письма незнакомке _19

04:35

Письма незнакомке _20

07:04

Письма незнакомке _21

04:38

Письма незнакомке _22

04:57

Письма незнакомке _23

07:57

Письма незнакомке _24

07:24

Письма незнакомке _25

10:30

Письма незнакомке _26

05:45

Письма незнакомке _27

05:30

Письма незнакомке _28

06:34

Письма незнакомке _29

06:39

Письма незнакомке _30

05:18

Письма незнакомке _31

05:34

Письма незнакомке _32

08:38

Письма незнакомке _33

05:06

Письма незнакомке _34

04:04

Письма незнакомке _35

04:18

Письма незнакомке _36

06:29

Письма незнакомке _37

06:38

Письма незнакомке _38

05:00

Письма незнакомке _39

04:31

Письма незнакомке _40

05:12

Письма незнакомке _41

05:10

Письма незнакомке _42

06:49

Письма незнакомке _43

05:19

Письма незнакомке _44

08:58

Письма незнакомке _45

05:26

Письма незнакомке _46

05:22

Письма незнакомке _47

05:29

Письма незнакомке _48

05:15

Письма незнакомке _49

08:16

Письма незнакомке _50

05:07

Письма незнакомке _51

05:07

Письма незнакомке _52

04:11

Письма незнакомке _53

08:54

Письма незнакомке _54

Письма незнакомке. Искусство беседы (слушать аудиокнигу бесплатно)

08:19

Письма незнакомке _01

05:02

Письма незнакомке _02

04:51

Письма незнакомке _03

05:31

Письма незнакомке _04

04:27

Письма незнакомке _05

04:05

Письма незнакомке _06

05:31

Письма незнакомке _07

03:55

Письма незнакомке _08

04:48

Письма незнакомке _09

04:55

Письма незнакомке _10

05:21

Письма незнакомке _11

04:37

Письма незнакомке _12

05:00

Письма незнакомке _13

04:46

Письма незнакомке _14

05:55

Письма незнакомке _15

03:57

Письма незнакомке _16

05:32

Письма незнакомке _17

05:53

Письма незнакомке _18

05:54

Письма незнакомке _19

04:34

Письма незнакомке _20

07:04

Письма незнакомке _21

04:39

Письма незнакомке _22

04:56

Письма незнакомке _23

07:57

Письма незнакомке _24

07:24

Письма незнакомке _25

10:30

Письма незнакомке _26

05:44

Письма незнакомке _27

05:30

Письма незнакомке _28

06:34

Письма незнакомке _29

06:39

Письма незнакомке _30

05:18

Письма незнакомке _31

05:34

Письма незнакомке _32

08:37

Письма незнакомке _33

05:06

Письма незнакомке _34

04:04

Письма незнакомке _35

04:18

Письма незнакомке _36

06:30

Письма незнакомке _37

06:37

Письма незнакомке _38

05:01

Письма незнакомке _39

04:31

Письма незнакомке _40

05:12

Письма незнакомке _41

05:11

Письма незнакомке _42

06:48

Письма незнакомке _43

05:19

Письма незнакомке _44

08:58

Письма незнакомке _45

05:26

Письма незнакомке _46

05:21

Письма незнакомке _47

05:29

Письма незнакомке _48

05:15

Письма незнакомке _49

08:16

Письма незнакомке _50

05:07

Письма незнакомке _51

05:08

Письма незнакомке _52

04:11

Письма незнакомке _53

08:53

Письма незнакомке _54

Примите участие | Письма незнакомцам

Участвуй | Письма незнакомцам

Вы можете изменить ситуацию к лучшему для психического здоровья — и вы никогда не будете слишком молоды, чтобы участвовать! Мы ориентируемся на служение молодежи в возрасте от 13 до 24 лет, но пока ваше сообщество стремится быть дружелюбным к студентам и молодежи, вы также никогда не слишком стары, чтобы участвовать. Здесь, в L2S, мы предлагаем пять способов присоединиться к нашему движению.
Примечание. Мы не являемся кризисным центром, заменой терапии или специалистами в области психического здоровья.Посетите нашу страницу «Ресурсы», если вы или кто-либо из ваших знакомых страдаете психическим заболеванием.

Начать главу

Главы «Письма к незнакомцам» — это наш способ №1 расширить миссию L2S: дестигматизировать психические заболевания и расширить доступ к доступному и качественному лечению. Мы следуем модели сотрудничества, когда отделения работают вместе со штаб-квартирой, защищая психическое здоровье. Вот почему все главы L2S официально называются L2S + [Имя] — это не традиционная иерархическая система.Мы хотим дать вам возможность и автономию вносить изменения, которые имеют наибольший смысл для вашего сообщества. Как выразился один из президентов отделения: «Штаб-квартира похожа на крестную фею!»
Разделы ARE:
 • места, которые получают индивидуальное наставничество, ресурсы и поддержку со стороны штаб-квартиры для выполнения своих проектов и миссии
 • организовано по всему миру в школьных кампусах, в общинах, в составе религиозных общин и т. Д.
 • состоит из того количества людей, которое желает глава отделения, при условии, что общая миссия L2S не разбавляется сложной логистикой из-за размера группы
 • места, где люди собираются, чтобы писать и обмениваться анонимными письмами в соответствии с нашими правилами
 • мест, которые участвуют в проектах L2S без написания писем, будь то сбор средств для конкретных причин, связанных с психическим здоровьем и / или партнерских сайтов, участие в семинарах по обучению и обучению среди сверстников или пропаганда политики по вопросам психического здоровья и ухода
 • места, где могут получить услуги L2S, предоставляемые волонтерами медицинских работников и штаб-квартирой, включая семинары для сверстников по вопросам психического здоровья и выступления активистов в области психического здоровья.Однако, в то время как партнерские сайты будут получать эти услуги для участников партнерских сайтов, отделения будут получать эти услуги для распространения среди их более широкого сообщества. То есть, члены отделения могут пройти обучение, чтобы они могли работать в качестве консультантов-сверстников, а не получать консультации от сверстников.
 • в основном предназначены для предоставления многих услуг L2S для улучшения психического здоровья и общего благополучия.
Глав НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
 • партнерских сайта.См. Описание партнерских сайтов ниже, чтобы прояснить разницу.
Заинтригованы?

Стать партнерским сайтом

Партнерские сайты не являются разделами, поэтому, пожалуйста, прочтите приведенное ниже описание, прежде чем решить, какой тип L2S-сотрудника лучше всего подходит для вашего местоположения.
партнерских сайтов ARE:
 • организовано по всему миру в приютах для бездомных, женских приютах, лагерях беженцев, детских домах, тюрьмах для несовершеннолетних, реабилитационных центрах, школах для неблагополучных семей и т. Д.
 • состоит из того количества людей, которое желает руководитель партнерского сайта, при условии, что общая миссия L2S не разбавляется сложной логистикой из-за размера группы
 • места, где люди собираются, чтобы писать и обмениваться анонимными письмами в соответствии с нашими правилами
 • мест, которые получают небуквенные услуги L2S, такие как поиск у местного психолога для ежемесячных групповых занятий, вечеров чтения стихов и сбора средств для партнерского сайта, которые пробуждают творческий потенциал участников сайта
 • , по сути, места, которые могли бы использовать услуги L2S для улучшения психического здоровья и общего благополучия.
партнерских сайтов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
 • главы. Пожалуйста, смотрите описание глав выше, чтобы прояснить разницу.
 • попросили принять участие в сборе средств для L2S или в усилиях по пропаганде политики в области психического здоровья, хотя они более чем приветствуются, чтобы присоединиться к усилиям
 • попросили выделить на L2S столько же времени, сколько глав
Заинтригованы?

Помощь в качестве медицинского работника

Вы психолог, психиатр, терапевт, социальный работник, психиатрический консультант или кто-либо еще, кто связан с миром психического здоровья? Нам может пригодиться ваша помощь!
Медицинские работники-добровольцы ARE:
 • по всему миру
 • индивидуальных волонтера или волонтеров в составе более крупной организации
 • попросили предоставить бесплатные или недорогие качественные услуги, соответствующие их опыту партнерским сайтам, по согласованному графику (L2S может компенсировать разницу в стоимости по мере необходимости)
 • попросили предоставить совет и понимание психического здоровья и общего благополучия для L2S, включая главы и партнерские сайты (это может быть через ведущие семинары, выступления с речами или участие в качестве добровольного эксперта-консультанта по вопросам психического здоровья — особенно для обновлений в законодательство и планы здравоохранения)
Волонтеры-медработники НЕ:
 • обещали денежную компенсацию.L2S сделает все возможное, чтобы компенсировать разницу в стоимости, если это необходимо, но, поскольку мы работаем со многими людьми и группами, которым не хватает ресурсов, мы не можем гарантировать 100% финансирование каждой волонтерской сессии
 • попросили принять участие в сборе средств для L2S или в усилиях по пропаганде политики в области психического здоровья, хотя они более чем приветствуются, чтобы присоединиться к усилиям
 • попросили выделить на L2S столько же времени, сколько отделений и / или партнерских сайтов
 • просили писать письма или участвовать в обмене письмами, хотя они приветствуются в
Заинтригованы?

Отправить письмо

Хотите помочь, но не можете присоединиться к отделению / партнерскому сайту / в качестве добровольца медицинского работника прямо сейчас? Не волнуйтесь, вы все равно можете отправить письмо! Обратите внимание, что для получения часов добровольцев за отправку письма вам необходимо выполнить особую процедуру, описанную в нашем FAQ здесь.
Отправленных писем ARE:
Отправленных писем НЕ:
 • компенсируется никак. Мы не можем оплатить вам время, потраченное, например, на написание письма, так как это волонтерская деятельность
 • возможности для эксплуатации или троллинга. Мы проверяем каждое полученное письмо, чтобы убедиться, что оно не нарушает наши правила, но экономим время и просто помним, что ваши письма будут читать настоящие люди.Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. 🙂
Заинтригованы?

Быть общим волонтером

Хотите помочь, но не можете присоединиться к отделению / партнерскому сайту / в качестве волонтера здравоохранения прямо сейчас, и хотите попробовать что-то помимо письма?
Общие добровольцы ARE:
 • человека со всего мира, интересующихся психическим здоровьем
 • серьезно относится к предоставлению услуг (для обучения и организации волонтеров требуется время и персонал, поэтому мы заранее ценим вашу приверженность и преданность делу!)
Потенциальных общих добровольческих проектов:
 • наши потребности всегда меняются в зависимости от набора навыков и количества волонтеров, которые у нас есть, поэтому, пожалуйста, посетите нашу страницу карьеры и подайте заявку на любые должности, особенно если вы заинтересованы в получении часов волонтеров или хотите знать последние проекты, которые мы работа над.
Заинтригованы?

писем о COVID-19 | письмаstostrangers

COVID-19 письма Коллективное

введение

Дорогой незнакомец,

Спасибо, что попали на этот сайт! Пандемия COVID-19 нарушает жизнь людей во всем мире, и многие из нас могут чувствовать себя сбитыми с толку, одинокими, подавленными и напуганными. Но вы не одиноки! Часто надежду лучше всего воспринимать на примере.Мы надеемся, что благодаря рассказам других о поддержке, исцелении, прохождении или даже просто обработке вещей медленно, но верно, вы дадите себе разрешение быть не гламурным, героическим, человечным — все, что заставляет вас больше чувствовать себя и возвращает немного света в вашу жизнь. жизнь.

С этой целью «Письма незнакомцам» объявляют о Коллективе писем о COVID-19. Используя нашу платформу обмена анонимными письмами, вы можете отправить письмо (или несколько!). Вы можете написать слова поддержки для других или поделиться своим опытом — мы отсортируем эти письма по темам и поделимся соответствующими тематическими подборками с общественными организациями, такими как дома престарелых, больницы и т. Д.

Чтобы начать работу, выполните следующие действия!

1. Напишите и отправьте свое письмо

Пожалуйста, прочтите наши образцы писем и правила написания писем, прежде чем писать! Мы предпочитаем, чтобы вы написали письмо от руки и загрузили его изображение, но вы также можете загрузить печатный документ.

 1. Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу платформу обмена письмами

 2. Создайте аккаунт или войдите через Google — это бесплатно!

 3. Загрузите свое письмо.Не забывайте сохранять анонимность! Это означает: не указывайте никаких личных данных, таких как ваше имя, адрес или точное место работы и должность. Также избегайте загрузки изображений с изображением вашего лица.

2. Назначьте организацию

Если вам известна организация или общественный партнер, который хотел бы получить подборку этих писем, заполните, пожалуйста, эту форму здесь! Мы рады составить сборник писем для этой организации на соответствующие темы.

Обратите внимание:

 • Это может занять некоторое время, поэтому не бойтесь уточнять, если вы не получите ответа в течение недели.

 • Он не предназначен для приема номинаций от физических лиц. Если для получения писем у вас есть физическое лицо, а не организация, поделитесь с ними нашей онлайн-платформой для обмена письмами, где они могут читать собственные письма

 • Мы оставляем за собой право отказать в партнерстве, если обнаружим, что назначенная вами группа противоречит нашим организационным ценностям.

любовь, незнакомец

На этом пока все! Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или отзывы, не стесняйтесь обращаться к нам.Мы знаем, что сейчас тяжелые времена. Может быть, слова могут сделать не так много, но эхо тишины в наших головах может быть гораздо более зловещим. Мы надеемся, что, по крайней мере, с этими письмами вы получите возможность услышать свои мысли вслух и понять, что они имеют значение. Что вы можете слушать чужой голос и помнить, что мы вместе боремся с этим. И вот где сияет сила.

9781555975029: Письма к незнакомцу: Стихи (Re / View) — AbeBooks

Об авторе :

Томас Джеймс (1946–74) был из Джолиет, штат Иллинойс. Письма к незнакомцу , который получил премию Теодора Рётке от «Поэзии Северо-Запада» в 1969 году, был его единственным сборником стихов.

от Publishers Weekly :

Избранный обзор.Джеймс покончил с собой в январе 1974 года. Ему было 27 лет, он был геем и автором сборника стихов, опубликованного в 1973 году Houghton Mifflin; ему уделялось мало внимания. Однако с тех пор в задних комнатах американской поэзии вокруг нее вырос своего рода культ — переходили от поэта к поэту в фотокопиях, Письма к незнакомцу стали андеграундной классикой, во многом благодаря навязчивой кампании поэтессы Люси Брок-Бройдо, написавший блестящее эпистолярное вступление к этому изданию, которое включает 13 несобранных стихотворений и является вторым томом в серии переизданий Grewolf’s Re / View.Джеймс был очарован Plath Ariel , самоубийством и преобразующими способностями его собственной вербальной музыки. В основном драматические монологи, его стихи обращаются непосредственно к незнакомцу, преследуют (я наследник старых решений) и навязчиво правдивы: легко сдаться на острие иглы: / Это как лечь, чтобы любить … Самодраматизирующие, блестяще образные, безумно грустные, они с романтической тщетностью жаждут быть услышанными, упиваются и валяются в широких пространствах своего уединения: «Я буду длиться вечно».- Я не нетерпелив, — говорит Джеймс голосом мумифицированного египетского дворянина, словно зная, что его книга продлится долго: я буду лежать здесь, пока мир снова не уплывет. (июль)
© Reed Business Information, подразделение Reed Elsevier Inc. Все права защищены.

«Об этом заголовке» может принадлежать другой редакции этого заголовка.

писем незнакомцу, Томас Джеймс

Я

В апреле проткнем его тело.

Это март. Снег — это пыль над ветвями.

Пони догадывается в саду.

Стою у замерзшего устья реки,

Думаю о тебе.

В доме, где вы живете

Морозные блестки на окнах

Как бесчисленные серебряные монеты.

Уже готовят вино и хлеб.

II

Поле украшено фиолетовыми астрами

И россыпь цветов горчицы.

Земля приняла ужасные размеры.

На неиспользуемом лугу

Полевые цветы уже покрыли

Тонкие кости индейца.

Пчелы летят по лугу

К улью под стропилами сарая.

Кто-то ведет лошадь с искалеченными костями

В колосья клевера.

III

Александр умер сегодня утром,

Оставив свое мирское имущество

Сильнейшим.

Я смотрел, как на его губах исчезает империя.

Некоторое время его подпирали на солнышке,

А потом пришли три женщины обыскать его тело

Как континент.

Я боюсь того, что сделает мир.

Только сегодня днем ​​

Я слышал, как разговаривают два червя

В тени грудины.

Я выскользнул из дворца

И вошел в вену жаберных цветов

На краю гончарного поля.

Я не буду скучать.

Никто даже не заметил.

IV

Я думал о сыне

Я бы хотел.

Все листья пожелтели

Ночью морщинистые, как руки

В восходящем потоке.

Я проехал на машине у ручья

Потому что мне больше некуда было идти.

Хрупкий шкаф молочая был сломан,

Наполнение воздуха слухами.

Несмотря на все свои силы, сумах

Цвет рта приобрел.

Сегодня я вижу молодых девушек

В крови моей матери

Пропуская свое семя незамеченным,

Красный вертеп.

В

Вчера ночью протащили канал

Для тела старика.

Сейчас поет на крючок

Чуть ниже уровня воды.

Ледяная ветка раскалывается

Через каждое окно,

А снег разбирает сорняки

Как хрупкая мебель будуара.

Я перечитывал ваши письма.

Слишком холодно для непорочного зачатия

Даже в морозном Подмосковье

Полевого цветка.

VI

Я научился маскироваться в церкви,

Маскировка моего тела

С телом святого.

Прошлой ночью мороз застеклил лицо Марии Магдалины,

И снег подъезжал к окнам алтаря.

Перед утром слетели воробьи

К телу святого Франциска.

Теперь он обит дубовыми листьями

Как стул в гостиной.

Сегодня утром мы готовимся к распятию.

Я думаю о тебе сейчас.

С бархатом на коленях

И серебряные изделия на жертвеннике сияют

И витраж движется не в фокусе

И крест окутанный черным,

Я присутствую при известием о страшной смерти.

Беру хлеб на язык

Как один из пальцев Христа,

И вино проходит через мою грудь

Как темный катафалк.

Все время думаю о тебе.

Лавина белых гвоздик

Дрейфует в вашем голосе

Как это дрейфует через голоса признаний.

Но снег продолжает шептать о тебе снова и снова.

Письмо к незнакомцу

1 апреля 2020 г.

Письмо к незнакомцу,

Мы не знаем друг друга.Я истинное определение незнакомца. Человек, с которым вы не знакомы, но человек, который, тем не менее, молился за вас. Жизненный путь и мое знакомство с горем превратили меня в человека, который чувствует себя глубже большинства. Кто-то, кто сочувствует с большей силой и большей частью моего сердца. Я пережил потерю, и это изменило мое сердце.

Во многих отношениях горе сделало меня лучше. Это научило меня любить глубже. Путешествовать по жизни с сердцем, полным благодати, и разумом, полным терпения.Это научило меня замечать других. По-настоящему обратите на них внимание. Молиться за них, слушать их и помогать им чувствовать себя менее одинокими. Это научило меня внимательно слушать рассказы других. Горе научило меня важности истории и важности чувства любви и понимания.

Сегодня я услышал отрывок из вашей истории. Я узнал о боли в твоем сердце и печали в твоей душе. Я чувствовал поражение. Я чувствовал рассеивающуюся надежду. Я мог чувствовать боль, гнев, замешательство, печаль и, в конечном счете, тревогу неизвестного.Именно в этот момент я остановился и помолился за вас. Я горячо молился за вас с искренними намерениями. Я надеюсь, что часть этого утешения и любви нашла тебя, даже если это было из сердца незнакомца.

Надеюсь, ты сможешь осознать силу и храбрость, которыми ты обладаешь. Даже когда ты этого не чувствуешь. Даже когда он зарыт так глубоко, ты думаешь, что больше никогда его не найдешь.

Ты сильный. Ты храбрый. Вы способны преодолевать трудности, даже если это кажется задачей, которая разобьет ваш дух на куски.Вы можете и пройдете через это, даже если это означает, что вы пройдете через это с разбитыми или потерянными частями вашего сердца.

Вы удивительны и любимы даже в самые слабые и самые мрачные дни. Ваше сердце наполнено любовью и преданностью. В ваших глазах сверкает искорка, излучающая сострадание и благодать. У вас есть дух, который вдохновляет других. Вы можете не осознавать, насколько велико ваше влияние. Ваша история и путешествие важны.

В те дни, когда вы чувствуете себя потерянным, без надежды, без поддержки и без сил продолжать, помните, что за вас молятся незнакомцы.Незнакомцы поднимают вас в утешительных мыслях и обнадеживают.

У вас есть люди, преклоняющие колени в молитве и произносящие ваше имя вслух.

Я молюсь, чтобы вы почувствовали любовь.

Я прошу вас утешиться.

Я молюсь, чтобы вы чувствовали поддержку и внимание.

Я молюсь, чтобы вы окунулись в силу и мужество, чтобы продолжить.

Я молюсь, чтобы вы почувствовали безмерную надежду и возможность чудес.

Ты имеешь значение.

Вы не осознаете свое вдохновение, потому что живете с ним каждый день, но оно видно остальному миру. Это настолько заметно, что даже посторонний заметил.

xox, Челс

Дорогой незнакомец — Орегон, гуманитарные науки

«Дорогой незнакомец» — это постоянный проект по обмену письмами, который связывает жителей Орегона по почте для обмена опытом, убеждениями и идеями.С 2014 года почти 1000 человек обменялись письмами в рамках проекта. К участию приглашаются все — независимо от вашего возраста, места проживания или обстоятельств, Дорогой Незнакомец хочет получить от вас известие. Посмотрите эту историю от NPR, чтобы услышать, что прошлые участники сказали об опыте.

Вот как принять участие:

 1. Напишите письмо. Назовите его «Дорогой незнакомец». Заполните одну-две страницы или больше, если почувствуете вдохновение. Если хотите, можете приложить фото, рисунок или рецепт — все, что уместится в конверте.Вы можете писать о чем угодно. Вот подсказка, с которой можно начать:

  Напишите о климате, в котором вы живете: о погоде, политике или культуре. Какой у вас климат? Изменился ли климат за то время, когда вы жили там, где живете сейчас? Что вас беспокоит в отношении климата? Как вы думаете, как люди могли бы сделать это лучше?

 2. Заполните форму разрешения «Дорогой незнакомец». Мы не можем обмениваться письмами без релиза.

 3. Отправьте письмо по адресу , 4 октября 2021 г., , на номер:
  Дорогой незнакомец c / o Oregon Humanities
  921 SW Washington St., №150
  Портленд, Орегон, 97205.

  Обязательно напишите свое имя и обратный адрес на конверте, чтобы мы могли сопоставить ваше письмо с формой разрешения.

Когда вы напишете «Дорогому незнакомцу», ваше письмо будет заменено письмом от другого писателя. Они получат ваше письмо; вы получите их. Обмен является анонимным, и вы можете делиться информацией о себе столько, сколько захотите. Помните, что фотографии, даже если на них нет людей, могут содержать информацию, которая может быть использована для вашей идентификации.

«Дорогой незнакомец» открыт для всех, хотя авторы моложе восемнадцати лет должны иметь согласие родителей на участие. (Щелкните здесь, чтобы загрузить форму согласия, заполните форму, распечатайте и отправьте вместе с письмом.) Письма попадают в пары случайным образом, хотя мы делаем все возможное, чтобы сопоставить участников с кем-либо, не указавшим их почтовый индекс. Сотрудники Oregon Humanities читают все письма перед тем, как ими обменяться.

Ответные письма будут отправлены участникам в начале марта 2021 года.

Если у вас есть вопросы о «Дорогом незнакомце», обращайтесь в программы @ oregonhumanities.орг. Хотите начать обмен «Дорогой незнакомец» в своем штате или сообществе? Ознакомьтесь с нашим практическим руководством или посмотрите наш веб-семинар.

124. Письмо незнакомцу — Коллин Киндер

Местоположение: Денвер, Колорадо
Возраст: 72

Дорогой незнакомец,

Когда мы впервые прошли на моей утренней прогулке, я только заметил, что вы были молодым человеком в балахон. Наверное, было темно, потому что я всегда хожу очень рано. Вы шли ко мне с поднятым капюшоном, в мешковатой одежде, неся скейтборд.Независимо от того, насколько безопасно я гуляю в темноте, когда приближается незнакомец, всегда возникает момент вопроса.

Я не помню, говорили ли мы «Доброе утро» в первый или третий раз, когда наши пути пересекались, но как только мы, наконец, пересеклись, и вы улыбнулись, я понял, что это нормально. Старая поговорка о том, что улыбка говорит о 1000 слов, была верна для нашего первого взаимодействия. Улыбка была нежной, короткой и обнадеживающей.

Той весной мы проезжали еще много раз, и я научился узнавать вас за квартал, ваш скейтборд, вашу восточную походку, вашу толстовку с капюшоном.


Однажды я увидела на твоей толстовке надпись «Red Rocks College». Я был в кампусе недалеко от Киплинга, недалеко от того места, где мы пересекались. Итак, однажды я остановился, и ты тоже. Я спросил: «Ты ходишь в школу в Ред Рокс у Киплинга?» «Я хожу в Red Rocks, но в кампусе на 6-м», в нескольких милях от отеля. «О, я подумал, может быть, вы идете в школу пешком». «Нет, я собираюсь работать в Walmart», в нескольких кварталах от отеля. Я спросил, что он изучает, и это как-то связано с музыкой и сведением.

Несколько лет назад я ходил на несколько занятий в Red Rocks, чтобы получить степень по бизнесу по истории и искусству, чтобы получить степень магистра в области образования.